jueves, 31 de mayo de 2012

A LA MEVA TAULA - En mi mesa (LVM)Que ràpid passen els mesos... un cop més, arriba l'últim dia del mes i toca fer l'entrada corresponen del tema de LVM de maig.
...
Que rápido pasan los meses... una vez más, llega el último día del mes i toca subir la entrada que corresponde al tema de LVM de mayo.


La pauta del mes encara que clara, no és fàcil de seguir. Diu textualment:

QUOTIDIANITAT  El que busca aquest tema és capturar petites escenes de la teva vida diària, moments, llum, històries, a través del que passa a la teva taula.

INTIMITAT  Deixe'ns mirar per un foradet la teva taula tal i com és en certs moments del mes. Fes-nos sentir un xic espies de la teva intimitat.

ESTÈTICA  Té un valor creatiu grandiós trobar bellesa a escenes normals de la vida diària, en fer una foto bonica del no-res.

OBSERVACIÓ  A la llum, a les textures, als personatges, al que passa al voltant de la teva taula...
...
Aunque la pauta del mes es clara, no es fácil de seguir. Dice textualmente:
Cotidianidad Lo que busca este tema es que captures pequeñas escenas de tu vida diaria, momentos, luz, historias a través de lo que ocurre en tu mesa.
Intimidad Dejanos mirar por un huequito tu mesa tal como es en ciertos momentos durante el mes. Pruebalo. Haznos sentir un poco espias de tu intimidad.
Estetica Tiene un valor creativo enorme encontarr belleza en escenas normales de la vida diaria, en hacer una foto bella de la nada.
Observación A la luz, a las texturas, a los personajes, a lo que ocurre en torno a tu mesa...Podeu comptar el que us poden explicar les meves imatges si no porten un text descriptiu... El tipus de fotografia que m'agrada fer, tira cap al macro i, per tant, perd molta informació del context, de les escenes externes a l'objecte, de les històries... però tot i així no vull deixar de ensenyar alguna fotografia feta a alguna de les taules de casa.
...
Podeis contar lo que os pueden explicar mis imagenes si no llevan un texto descriptivo... El tipo de fotografia que me gusta hacer tira hacia el macro y por lo tanto, pierde mucha información del contexto, de las escenas externas al objeto, de las historias... pero aún así no quiero dejar de enseñar alguna foto hecha en las mesas de mi casa.


 Comencem per una imatge feta a la taula del menjador
...
Empezamos por una imagen hecha en la mesa del comedor

Aquesta altra és feta a la taula de centre, també al menjador
...
Esta otra es de la mesa de centro. También del comedor
 Una de la taula del balcó
...
Una de la mesa del balcon

Y per últim, una de l'escriptori. Perquè a casa, a part de cuinar i menjar, també fem altres activitats!
...
Y por último, una del escritorio. Porque en casa, a parte de cocinar y comer, también hacemos otras actividades!

Com veieu, aquest tema me'l he pres al meu aire total. A veure si de cara al pròxim segueixo les pautes com Déu mana!!
...
Como veis, este tema me lo he adaptado a mi conveniencia... A ver si de cara al próximo, sigo las pautas como Dios manda!!


2 comentarios:

Vicky Bonifacio dijo...

Me han encantado tus fotos!!! en el mural me las había perdido pero suerte que visité tu blog.
Besos!

Sara dijo...

Que chulas todas, la primer es genial los macarons son super fotogenicos, y la del tomate me encanta el color.